OFERTA

Usługi pogrzebowe oferowane naszym klientom

 • Całodobowy transport zmarłych z domu do chłodni, transport krajowy
 • Przechowywanie zmarłych w chłodni
 • Przygotowanie zmarłego do pochówku (ubieranie, kosmetyka, zabezpieczenie)
 • Załatwianie wszelkich formalności urzędowych
 • Bezgotówkowe rozliczanie w ramach zasiłków pogrzebowych
 • Uiszczanie opłat cmentarnych w imieniu klienta
 • Dowóz księży na cmentarze
 • Duży wybór trumien, urn, tabliczek, krzyży
 • Organizacja kremacji
 • Oprawa muzyczna
 • Zlecenie druku nekrologów(Gazeta Wyborcza,Życie Warszawy,Rzeczpospolita)
 • Wieńce i wiązanki z bezpłatnym dowozem na cmentarz
 • Udział mistrza ceremonii pogrzebowej
 • Przewóz uczestników pogrzebu (autokar)
 • Organizacja styp
 • Ekshumacje
 • Opieka nad grobami
 • Wszystkie wieńce tradycyjne z szarfą
 • Wiązanki na trumny i urny